Doing Business az Európai Unióban 2017: Bulgária, Magyarország és Románia  22 várost vizsgál és az alábbiakat állapítja meg:

  • Raport Doing Business w Polsce 2015, obejmujący swoim zakresem 18 miast w Polsce, wykazał, że najłatwiej jest założyć spółkę w Poznaniu, Gdańsku i Olsztynie, uzyskać pozwolenie budowlane w Bydgoszczy i Rzeszowie, zarejestrować przeniesienie własności nieruchomości w Białymstoku i w Zielonej Górze i wyegzekwować umowę w Olsztynie i Gorzowie Wielkopolskim.
  • Kliknij na NAZWY MIAST aby uzyskać szczegółowe informacje. Kliknij na NAGŁÓWEK KOLUMNY, aby posortować dane.