Правене на бизнес в Европейския съюз 2017- България, Унгария и Румъния  проучва 22 града и заключава че:

  • Русе е лидер по регистриране на собственост и изпълнение на договори, Бургас по присъединяване към електроразпределителната мрежа, Варна се откроява с ефикасна бизнес регистрация, а София със сравнително бързо получаване на разрешителни за строеж- измежду шестте проучени града в България.
  • Дебрецен се откроява с добрите си практики в изпълнението на договори и ефикасна регистрация на собственост; Сегед е лидер по присъединяване към електроразпределителната мрежа, а Печ в получаването на разрешителни за строеж- измежду седемте проучени града в Унгария.
  • Яш е лидер по присъединяване към електроразпределителната мрежа, докато Крайова се откроява с добрите си практики в получаването на разрешителни за строеж, Тимишоара за резултата си по изпълнение на договори и Орадеа с високото качество на териториалното управление- измежду деветте проучени града в Румъния.

Кликнете върху ИМЕНАТА за по-подробна информация. Кликнете върху ЗАГЛАВИЯТА НА КОЛОНИТЕ за сортиране на данните.